Voor meer mensen met
een bescheiden inkomen

Voor meer mensen met
een bescheiden inkomen

Onze doelgroep

Lees meer

Interview met huurder die doorstroomde

Lees meer

Passend wonen

Lees meer

Goed wonen
op de agenda

Lees meer

Onze doelgroep

Lees meer

Interview met huurder die doorstroomde

Lees meer

Passend wonen

Lees meer

Goed wonen
op de agenda

Lees meer

Onze doelgroep

Stadgenoot richt zich primair op huurders en potentiële huurders in Amsterdam. Zoals gezegd: wij vinden dat iedereen het recht heeft om goed te wonen, ook mensen met lage en middeninkomens. Voor deze mensen zijn wij er, nu en in de toekomst. Wij hebben de ambitie om de komende jaren meer mensen van een passende woning te voorzien. We vinden daarbij dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de inkomensafhankelijke huurverhoging die wij hanteren.

We zien dat onze doelgroep de laatste jaren verandert: het aandeel huurders in kwetsbare situaties groeit, het aandeel oudere huurders neemt door de vergrijzing toe en de zelfredzaamheid van onze huurders is minder vanzelfsprekend dan voorheen.

We verwachten dat deze trend verder doorzet en willen hier adequaat op inspelen. Met andere woorden: de dienstverlening zoals we die we altijd boden, sluit niet meer aan op de verwachtingen en behoeften van onze veranderende doelgroep. En dus moeten we onze dienstverlening aanpassen. Zo gaan we in sommige buurten bijvoorbeeld proactief spreekuur houden.

‘We hebben de ambitie de komende jaren meer mensen van een passende woning te voorzien.’

Onze doelgroep

Stadgenoot richt zich primair op huurders en potentiële huurders in Amsterdam. Zoals gezegd: wij vinden dat iedereen het recht heeft om goed te wonen, ook mensen met lage en middeninkomens. Voor deze mensen zijn wij er, nu en in de toekomst. Wij hebben de ambitie om de komende jaren meer mensen van een passende woning te voorzien. We vinden daarbij dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de inkomensafhankelijke huurverhoging die wij hanteren.

We zien dat onze doelgroep de laatste jaren verandert: het aandeel huurders in kwetsbare situaties groeit, het aandeel oudere huurders neemt door de vergrijzing toe en de zelfredzaamheid van onze huurders is minder vanzelfsprekend dan voorheen.

We verwachten dat deze trend verder doorzet en willen hier adequaat op inspelen. Met andere woorden: de dienstverlening zoals we die we altijd boden, sluit niet meer aan op de verwachtingen en behoeften van onze veranderende doelgroep. En dus moeten we onze dienstverlening aanpassen. Zo gaan we in sommige buurten bijvoorbeeld proactief spreekuur houden.

‘We hebben de ambitie de komende jaren meer mensen van een passende woning te voorzien.’

Van Biesboschstraat naar Isaac Titsinghkade

Journalist Mike Mulder stroomde door van sociale huur naar middenhuur

‘In 1992 ging ik studeren in Amsterdam. Aanvankelijk vond ik een huurhuis via mijn eigen netwerk. Maar ik was wel zo slim geweest om me al in 1995 in te schrijven bij de voorloper van Stadgenoot. Dat kwam me uiteindelijk goed van pas. Ik woonde samen en in 2008 liep mijn relatie stuk. Ik moest acuut een eigen woning. Kopen was geen optie, want als freelancer kreeg ik geen hypotheek. Toen herinnerde ik me die inschrijving. Ik kreeg met dertien jaar opgebouwde punten direct een sociale huurwoning aangeboden in de Rivierenbuurt. Ik heb er jaren fijn gewoond, maar het huis was gehorig en er zat geen goede badkamer in. Er werd bovendien weinig geïnvesteerd in de woningen en de buurt. In januari van dit jaar ben ik gaan rondkijken voor een grotere, modernere woning. Ik denk dat ik precies op het goede moment op de site van Stadgenoot keek. Daar stond dit nieuwbouwproject op Oostenburg vermeld. Ik heb meteen een profiel aangemaakt en me aangemeld. Je moet er bovenop zitten, snel reageren, maar ik had geluk. De verhuurmakelaar belde en ik had de eerste keus. Daarna ging het snel. Ik was al bekend bij Stadgenoot, dus de administratie was snel rond. En wat in mijn voordeel werkte is dat ik een sociale huurwoning achterliet. Die maatschappelijke gedachte speelde bij mij ook mee: ik vind dat ik met mijn salaris – ik ben nu in vaste dienst – best wat meer huur kan betalen. Ik krijg er een mooiere, duurzame woning voor terug en een betere leefomgeving, maar ik bied iemand anders ook de kans om een wooncarrière te starten.’

Passend wonen

Goed wonen gaat voor ons ook over passend wonen. Sociale huurwoningen zijn immers schaars en we willen de woningen die er zijn zo goed mogelijk benutten. Daarom willen we ervoor zorgen dat mensen zoveel mogelijk passend wonen. Om een beweging op de woningmarkt te creëren, gaan wij actief op zoek naar mogelijkheden en onconventionele oplossingen om mensen die duidelijk te groot of te klein wonen, te bewegen tot verhuizen. Uiteraard kunnen we hier niemand toe dwingen, maar we kunnen wel proberen een bewustzijn te ontwikkelen dat iedereen in Amsterdam een bijdrage kan leveren aan passend wonen. Bewoners van sociale huurwoningen die willen doorstromen, krijgen bij ons voorrang op een woning in het middensegment en prijsvoordeel bij de aankoop van een van onze koopwoningen.

Zo komt de sociale huurwoning weer beschikbaar voor een woningzoekende. We gaan zorgen voor voldoende bekendheid bij onze huurders van deze regeling om door te stromen. Daar hoort uiteraard ook bij dat we zorgen voor voldoende passend en aantrekkelijk aanbod om bewoners te verleiden een volgende stap te zetten en gaan we bewoners die willen verhuizen ook daadwerkelijk helpen dit te realiseren. We zoeken hierbij actief de samenwerking met andere corporaties en zorgpartijen in Amsterdam. Ook zetten we ons in om binnen de corporatiesector het woningdelen weer mogelijk te maken, zodat we onze woningvoorraad zo efficiënt mogelijk inzetten.

‘We willen de woningen die er zijn zo goed mogelijk
benutten.’

Goed wonen op de agenda

De komende jaren zetten we het belang van goed wonen voor onze doelgroep blijvend en met de juiste prioriteit op de maatschappelijke agenda. We komen op voor het belang van wonen in het algemeen en voor de belangen van onze huurders in het bijzonder. Gaan er zaken mis in de samenwerking in wijken en buurten of in de lokale of landelijke wet- en regelgeving, dan werken we actief aan oplossingen. Knelpunten en lastige issues maken we tijdig bespreekbaar. Denk daarbij aan het afnemende investeringsvermogen van corporaties door de overheidsregels of de negatieve effecten van hervormingen van de huurtoeslag op de financiële situatie van onze huurders.

‘We willen de woningen die er zijn zo goed mogelijk
benutten.’

Goed wonen op de agenda

De komende jaren zetten we het belang van goed wonen voor onze doelgroep blijvend en met de juiste prioriteit op de maatschappelijke agenda. We komen op voor het belang van wonen in het algemeen en voor de belangen van onze huurders in het bijzonder. Gaan er zaken mis in de samenwerking in wijken en buurten of in de lokale of landelijke wet- en regelgeving, dan werken we actief aan oplossingen. Knelpunten en lastige issues maken we tijdig bespreekbaar. Denk daarbij aan het afnemende investeringsvermogen van corporaties door de overheidsregels of de negatieve effecten van hervormingen van de huurtoeslag op de financiële situatie van onze huurders.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan