Stadgenoot in het kort

Stadgenoot verhuurt, helpt, bouwt, renoveert, verbindt, onderhoudt, verbetert en verduurzaamt. We werken aan een gevarieerd woningaanbod, van sociale huur tot vrijesectorhuur. En we proberen waar mogelijk woningen toe te voegen. U ziet op deze pagina hoe ons bezit eruitziet, hoeveel we bouwen en waar we ons geld aan uitgeven.
Betaalbaar wonen

Stadgenoot richt zich op huurders en potentiële huurders met een bescheiden inkomen. Wij vinden dat iedereen het recht heeft om goed te wonen in Amsterdam.

Waar gaat de huur naartoe?

*Bron: Begroting 2023

Stadgenoot in het kort

Stadgenoot verhuurt, helpt, bouwt, renoveert, verbindt, onderhoudt, verbetert en verduurzaamt. We werken aan een gevarieerd woningaanbod, van sociale huur tot vrijesectorhuur. En we proberen waar mogelijk woningen toe te voegen. U ziet op deze pagina hoe ons bezit eruitziet, hoeveel we bouwen en waar we ons geld aan uitgeven.
Betaalbaar wonen

Stadgenoot richt zich op huurders en potentiële huurders met een bescheiden inkomen. Wij vinden dat iedereen het recht heeft om goed te wonen in Amsterdam.

Waar gaat de huur naartoe?

*Bron: Begroting 2023

Beschikbaarheid woningen

Onze ambitie is woningen toe te voegen op basis van mogelijkheden en kansen in de buurten. Daarbij bouwen we zoveel mogelijk betaalbare woningen.

Buurten die daar geschikt voor zijn, verbeteren we door herstructurering. We werken daar aan de kwaliteit en duurzaamheid van de woningen. Een deel van het bezit slopen we en vervangen we door nieuwbouw. Dit biedt de kans tegelijkertijd te verdichten, waarmee we per saldo meer woningen terug kunnen bouwen. Hiermee dragen we bij aan het terugdringen van de woningnood in Amsterdam.

Start bouw van gemiddeld 400 sociale huurwoningen en 100 middeldure huurwoningen per jaar

Netto groei van gemiddeld 120 sociale huurwoningen en 95 middeldure huurwoningen per jaar
Beschikbaarheid woningen

Onze ambitie is woningen toe te voegen op basis van mogelijkheden en kansen in de buurten. Daarbij bouwen we zoveel mogelijk betaalbare woningen.

Buurten die daar geschikt voor zijn, verbeteren we door herstructurering. We werken daar aan de kwaliteit en duurzaamheid van de woningen. Een deel van het bezit slopen we en vervangen we door nieuwbouw. Dit biedt de kans tegelijkertijd te verdichten, waarmee we per saldo meer woningen terug kunnen bouwen. Hiermee dragen we bij aan het terugdringen van de woningnood in Amsterdam.

Start bouw van gemiddeld 400 sociale huurwoningen en 100 middeldure huurwoningen per jaar

Netto groei van gemiddeld 120 sociale huurwoningen en 95 middeldure huurwoningen per jaar
Kwaliteit woningen

We gaan in onze hele woningvoorraad aan de slag gaan met het onderhoud, en het verbeteren en verduurzamen van ons vastgoed.

Aanpak vastgoedverbetering: gemiddeld circa 500 woningen per jaar
Duurzaamheid

Aanpak woningen met een EFG-label: gemiddeld 500-700 woningen per jaar.

Kwaliteit woningen

We gaan in onze hele woningvoorraad aan de slag gaan met het onderhoud, en het verbeteren en verduurzamen van ons vastgoed.

Aanpak vastgoedverbetering: gemiddeld circa 500 woningen per jaar
Duurzaamheid

Aanpak woningen met een EFG-label: gemiddeld 500-700 woningen per jaar.

Portefeuille

Meer informatie

Wilt u meer weten over Stadgenoot? Kijk dan op www.stadgenoot.nl
Bekijk hier de kaart van Amsterdam met het bezit van Stadgenoot en andere corporaties. 

Hier vindt u meer informatie over de strategische koers.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan