Samen met anderen

Samen met anderen

Stadgenoot wil aanspreekbaar zijn en samen met bewoners en andere partijen werken aan veerkrachtige buurten. We juichen bewonersinitiatieven toe en stimuleren bewonerskracht en community building. Soms gaat dat goed, soms is dat nog lastig. Op deze pagina’s ziet u drie initiatieven waarbij we samen met bewoners en andere organisaties in de buurt tot mooie resultaten zijn gekomen. Daar zijn we trots op. Want een goede samenwerking is de sleutel tot succes.
Anders samenwerken

Onze medewerkers werken dagelijks hard om goed wonen mogelijk te maken voor onze huidige en toekomstige huurders. We merken echter dat het voor steeds meer bewoners lastig is om zelfstandig mee te draaien in de samenleving. De dynamiek in deze samenleving verandert, de daaruit voortkomende vraagstukken worden complexer en de sociale infrastructuur werkt niet altijd goed. Daar heeft Stadgenoot slechts beperkte invloed op. Dat vraagt dus om een andere aanpak: complexe problemen kunnen wij niet alleen oplossen. We zullen echt anders én met nieuwe partijen moeten gaan samenwerken; in woord en daad.

Bewoners zijn belangrijkste partners

Bewoners zijn onze belangrijkste partners in de buurten. Onze huurders kennen hun woning en buurt als geen ander en daarom betrekken we ze bij ontwikkelingen en initiatieven in hun buurt of complex. Wij stimuleren hen mee te denken of mee te doen met wat zij belangrijk vinden in hun buurt. Daarom ondersteunen en faciliteren wij hun initiatieven en gelijkwaardige inbreng. Door dit mét de bewoners in plaats van alleen maar vóór de bewoners te doen, maken we onze plannen beter en sluiten we beter aan op hun belevingswereld. Dit vergroot de betrokkenheid van bewoners met elkaar en met hun buurt.

Intensieve samenwerking met buurtpartners

Daarnaast zetten we in op verregaande, intensieve samenwerking met professionals, vrijwilligers én bewonersorganisaties in onze wijken. Zo stimuleren we bewonerskracht en versterken we elkaar. We willen nieuwe perspectieven en innovatieve oplossingen ontwikkelen en uitdagingen beter en sneller aanpakken door het aangaan van strategische allianties en intensieve samenwerkingsverbanden. Door contact te zoeken met buurtpartners krijgen we samen meer inzicht in wat zich afspeelt achter de voordeur en wie hierbij kan helpen. We gaan dit gesprek uiteraard met onze huidige partners aan, maar willen daarnaast ook nadrukkelijker in verbinding komen met nieuwe samenwerkingspartners.

We zijn daarbij bereid een deel van onze autonomie op te geven wanneer dat bijdraagt aan een deel van de oplossing. Dit doen we wel vanuit het adagium ‘schoenmaker, blijf bij je leest’: wij zijn van het domein wonen.

 

‘We zetten in op samenwerking met professionals, vrijwilligers en bewonersorganisaties in onze wijken.’

Anders samenwerken

Onze medewerkers werken dagelijks hard om goed wonen mogelijk te maken voor onze huidige en toekomstige huurders. We merken echter dat het voor steeds meer bewoners lastig is om zelfstandig mee te draaien in de samenleving. De dynamiek in deze samenleving verandert, de daaruit voortkomende vraagstukken worden complexer en de sociale infrastructuur werkt niet altijd goed. Daar heeft Stadgenoot slechts beperkte invloed op. Dat vraagt dus om een andere aanpak: complexe problemen kunnen wij niet alleen oplossen. We zullen echt anders én met nieuwe partijen moeten gaan samenwerken; in woord en daad.

Bewoners zijn belangrijkste partners

Bewoners zijn onze belangrijkste partners in de buurten. Onze huurders kennen hun woning en buurt als geen ander en daarom betrekken we ze bij ontwikkelingen en initiatieven in hun buurt of complex. Wij stimuleren hen mee te denken of mee te doen met wat zij belangrijk vinden in hun buurt. Daarom ondersteunen en faciliteren wij hun initiatieven en gelijkwaardige inbreng. Door dit mét de bewoners in plaats van alleen maar vóór de bewoners te doen, maken we onze plannen beter en sluiten we beter aan op hun belevingswereld. Dit vergroot de betrokkenheid van bewoners met elkaar en met hun buurt.

Intensieve samenwerking met buurtpartners

Daarnaast zetten we in op verregaande, intensieve samenwerking met professionals, vrijwilligers én bewonersorganisaties in onze wijken. Zo stimuleren we bewonerskracht en versterken we elkaar. We willen nieuwe perspectieven en innovatieve oplossingen ontwikkelen en uitdagingen beter en sneller aanpakken door het aangaan van strategische allianties en intensieve samenwerkingsverbanden. Door contact te zoeken met buurtpartners krijgen we samen meer inzicht in wat zich afspeelt achter de voordeur en wie hierbij kan helpen. We gaan dit gesprek uiteraard met onze huidige partners aan, maar willen daarnaast ook nadrukkelijker in verbinding komen met nieuwe samenwerkingspartners.

We zijn daarbij bereid een deel van onze autonomie op te geven wanneer dat bijdraagt aan een deel van de oplossing. Dit doen we wel vanuit het adagium ‘schoenmaker, blijf bij je leest’: wij zijn van het domein wonen.

 

‘We zetten in op samenwerking met professionals, vrijwilligers en bewonersorganisaties in onze wijken.’

 

Een goede samenwerking is de sleutel tot succes

Stadgenoot wil aanspreekbaar zijn en samen met bewoners en andere partijen werken aan veerkrachtige buurten. We juichen bewonersinitiatieven toe en stimuleren bewonerskracht en community building. Soms gaat dat goed, soms is dat nog lastig. Op deze pagina’s ziet u drie initiatieven waarbij we samen met bewoners en andere organisaties in de buurt tot mooie resultaten zijn gekomen. Daar zijn we trots op. Want een goede samenwerking is de sleutel tot succes.

Fatimzahra Baba, initiatiefneemster House of Besma

Realisatie van New Beginnings

Wooncomplex New Beginnings is het eerste zichtbare resultaat van de stedelijke vernieuwing van de Rousseaubuurt in Slotermeer door Stadgenoot. Het is een bijzonder gebouw met maar liefst 104 jongerenwoningen. Daarvan zijn er twintig speciaal voor jonge vrouwen uit Nieuw-West, een unicum in Amsterdam.

Thea Schaafsma, lid bewonerscommissie Lieven de Key

Bewoners­kracht

Stadgenoot ziet de bewoners als de belangrijkste partners in een buurt. We willen dat bewoners zich gezien en gehoord voelen. Daarom stimuleren we bewonerskracht. We houden van actieve bewoners, zoals Thea Schaafsma. Zij zit al dertig jaar in de bewonerscommissie Lieven de Key en kan alles vertellen over de samenwerking met Stadgenoot en hoe je bewoners kunt betrekken.

Maxime Hüner, communitybuilder Stek Noord

Samen wonen, samen leven

Maxime Huner is bewoner en communitybuilder van Stek Noord, een nieuw woonvorm waar jonge Nederlanders en statushouders samenwonen. De Nederlanders helpen de nieuwe Nederlanders hun weg te vinden in de maatschappij. En ook met omwonenden werd een mooi project opgezet.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan