Hans Rietdijk & Heleen Hof

Vijfhonderd extra woningen in Venserpolder

In Venserpolder (Zuidoost) bezit Stadgenoot zorgcentrum De Venser: honderdvijftig verhuurde aanleunwoningen en honderdvijftig zorgwoningen die gehuurd worden door Amstelring. Het complex is ruim opgezet met veel groen. Maar De Venser is veertig jaar oud en dus zijn er ambitieuze plannen in de maak om het gebied opnieuw in te richten en de zorgwoningen aan te passen aan de wensen en eisen van deze tijd. Projectontwikkelaar Hans Rietdijk van Stadgenoot en projectmanager Heleen Hof van de gemeente Amsterdam werken nauw samen om een programma op te stellen waar alle betrokken partijen achter staan.

Buurt verbinden met omgeving

‘Een ding was duidelijk’, zegt Hans Rietdijk, ‘renovatie was te kostbaar om deze woningen toekomstbestendig te maken, daarom kozen we voor sloop/nieuwbouw. Tegelijkertijd zien we mogelijkheden om te verdichten. We gaan ruim vijfhonderd extra woningen bouwen in verschillende categorieën.’ Stadgenoot maakte samen met de gemeente vanuit de conceptvisie een stedenbouwkundig plan. ‘De gemeente kijkt naar het hele gebied’, zegt Heleen. ‘We hebben de verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte. Hoe kunnen we de buurt verbinden met de omgeving? We denken daarbij aan een centraal plein, en proberen gezamenlijk voorzieningen in het plan mee te nemen, zoals een huis van de wijk en een huisartsenpost. Bovendien letten we ook op voetgangers- en fietsgebieden, parkeermogelijkheden en groen in de buurt.’

‘Tegelijkertijd zien we mogelijkheden om te verdichten. We gaan ruim vijfhonderd extra woningen bouwen in verschillende categorieën.’

‘We kunnen niet alleen maar luisteren naar de huidige omwonenden, we moeten ook denken aan de toekomstige bewoners.’

Bewoners bij plannen betrekken

Vanuit omwonenden en de bewonerscommissie klonk kritiek op het concept stedenbouwkundig plan. ‘Het grote dilemma is: waar kies je voor?’, zegt Hans. ‘We kunnen niet alleen maar luisteren naar de huidige omwonenden, we moeten ook denken aan de toekomstige bewoners. We bewegen constant tussen die twee groepen: waar kunnen we iets afhalen, waar kunnen we iets toevoegen? Kneden, duwen, trekken. We hebben de ontsluiting van de parkeergarage aangepast, zodat de omwonenden minder last van autoverkeer ondervinden, we hebben het woonzorggebouw ingedikt, vanwege een bomenrij die hoort bij de hoofdboomstructuur. We hebben etages weggelaten aan de Blamansingel, die ergens anders weer moesten worden toegevoegd. En we hebben zelfs onze hele operationele plan omgegooid, zodat bewoners van het zorgcentrum niet hoeven te verhuizen tijdens de bouw. Zo proberen we dus met alles en iedereen rekening te houden en ook onze eigen plan te realiseren. Het zijn processen van jaren.’

Volgende stap

Wat de stand van zaken is? Heleen: ‘De volgende stap is dat we in het voorjaar van 2023 het college van B&W vragen het stedenbouwkundig plan voor te leggen aan de gemeenteraad. Als we samen die mijlpaal hebben gehaald, kunnen we in 2024 met de bouw starten.’

Interview met Jeroen van Ammers & Irma Dejong

Op de vorige pagina vertellen Jeroen van Ammers en Irma Dejong over hun samenwerking bij de herstructureringsplannen in de Rousseaubuurt. Een ideale buurt om woningen toe te voegen met behoud van licht, lucht en ruimte.

Lees meer

Hans Rietdijk & Heleen Hof

Vijfhonderd extra woningen in Venserpolder

In Venserpolder (Zuidoost) bezit Stadgenoot zorgcentrum De Venser: honderdvijftig verhuurde aanleunwoningen en honderdvijftig zorgwoningen die gehuurd worden door Amstelring. Het complex is ruim opgezet met veel groen. Maar De Venser is veertig jaar oud en dus zijn er ambitieuze plannen in de maak om het gebied opnieuw in te richten en de zorgwoningen aan te passen aan de wensen en eisen van deze tijd. Projectontwikkelaar Hans Rietdijk van Stadgenoot en projectmanager Heleen Hof van de gemeente Amsterdam werken nauw samen om een programma op te stellen waar alle betrokken partijen achter staan.

Buurt verbinden met omgeving

‘Een ding was duidelijk’, zegt Hans Rietdijk, ‘renovatie was te kostbaar om deze woningen toekomstbestendig te maken, daarom kozen we voor sloop/nieuwbouw. Tegelijkertijd zien we mogelijkheden om te verdichten. We gaan ruim vijfhonderd extra woningen bouwen in verschillende categorieën.’ Stadgenoot maakte samen met de gemeente vanuit de conceptvisie een stedenbouwkundig plan. ‘De gemeente kijkt naar het hele gebied’, zegt Heleen. ‘We hebben de verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte. Hoe kunnen we de buurt verbinden met de omgeving? We denken daarbij aan een centraal plein, en proberen gezamenlijk voorzieningen in het plan mee te nemen, zoals een huis van de wijk en een huisartsenpost. Bovendien letten we ook op voetgangers- en fietsgebieden, parkeermogelijkheden en groen in de buurt.’

‘Tegelijkertijd zien we mogelijkheden om te verdichten. We gaan ruim vijfhonderd extra woningen bouwen in verschillende categorieën.’

Bewoners bij plannen betrekken

Vanuit omwonenden en de bewonerscommissie klonk kritiek op het concept stedenbouwkundig plan. ‘Het grote dilemma is: waar kies je voor?’, zegt Hans. ‘We kunnen niet alleen maar luisteren naar de huidige omwonenden, we moeten ook denken aan de toekomstige bewoners. We bewegen constant tussen die twee groepen: waar kunnen we iets afhalen, waar kunnen we iets toevoegen? Kneden, duwen, trekken. We hebben de ontsluiting van de parkeergarage aangepast, zodat de omwonenden minder last van autoverkeer ondervinden, we hebben het woonzorggebouw ingedikt, vanwege een bomenrij die hoort bij de hoofdboomstructuur. We hebben etages weggelaten aan de Blamansingel, die ergens anders weer moesten worden toegevoegd. En we hebben zelfs onze hele operationele plan omgegooid, zodat bewoners van het zorgcentrum niet hoeven te verhuizen tijdens de bouw. Zo proberen we dus met alles en iedereen rekening te houden en ook onze eigen plan te realiseren. Het zijn processen van jaren.’

Volgende stap

Wat de stand van zaken is? Heleen: ‘De volgende stap is dat we in het voorjaar van 2023 het college van B&W vragen het stedenbouwkundig plan voor te leggen aan de gemeenteraad. Als we samen die mijlpaal hebben gehaald, kunnen we in 2024 met de bouw starten.’

‘We kunnen niet alleen maar luisteren naar de huidige omwonenden, we moeten ook denken aan de toekomstige bewoners.’

Interview met Jeroen van Ammers & Irma Dejong

Op de vorige pagina vertellen Jeroen van Ammers en Irma Dejong over hun samenwerking bij de herstructureringsplannen in de Rousseaubuurt. Een ideale buurt om woningen toe te voegen met behoud van licht, lucht en ruimte.

Lees meer

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan